โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยรองสมจิตร มะธุรส รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ท่านแรกปลัดลัดดาวัลย์ เลิกนุช ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม กล่าวเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ท่านที่ 2 

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์