ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2563 นายบุญศรี สุวรรณประภา ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์