ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามแบบขอต่อใบอนุญาตฯ ประเภทการตัดแต่งผม หมู่ที่ 2 ประเภทการสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง และประเภทการต่อประกอบ เคาะ ปะ พ่นสียานยนต์ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์