ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามแบบขอต่อใบอนุญาตฯ ประเภทการซ่อมแซม เคาะ พ่นสีเครื่องยนต์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์