ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง)

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสภานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามแบบขอต่อใบอนุญาตฯ การผลิตน้ำผลไม้สด หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์