กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองชุ ร่วมกับ อำเภอเวียงชัย พร้อมประชาชนและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำ/คูคลอง ณ บริเวณลำน้ำแม่สะกึ๋น (บริเวณสะพาน) บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์