ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามแบบขอต่อใบอนุญาตฯ การเลี้ยงสัตว์ (สุกร) หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์