ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 (หมู่ที่ 8 บ้านยกเจิญ)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามแบบขแต่อใบอนุญาตฯ การเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์