คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวียงชัยสราญนุสรณ์

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์