การรับมอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2563 มอบโดยท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์