มอบป้ายสมาคมผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 111 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม พร้อมด้วยท่านปลัดลัดดาวัลย์เลิกนุช ปลัดเทศบาล และนายอธิมงคล ชุ่มมงคล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มอบป้ายสมาคมผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้แก่คุณอินทิรา (ประธานกลุ่มผู้พิการ) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนแก่สมาคมผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสต่อไป

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์