การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 และ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 นำโดยท่านปลัด ลัดดาวัลย์ เลิกนุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พี่น้อง ประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง และในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 2 บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์