การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองชุม นำโดยท่านปลัดลัดดาวัลย์ เลิกนุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมด้วย นางสุพรรณ พันธ์ประสิทธิกิจ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม , นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม และร.ต.อ.สุชาติ ชัยวงค์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการออกตรวจหน่วยเลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ตามเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 เขต รวม 8 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์