ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง \"จุดบริการประชาชน\" ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน พ.ศ.2564) โดยจะตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 7 วันอันตราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์