ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 นำโดยท่านปลัดลัดดาวัลย์ เลิกนุช ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมด้วย นายอธิมงคล ชุ่มมงคล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางประภาศรี อนาวัน ปผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประกอบพิธีถวานสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2464 เพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ณ หอประชุมเวียงชัยสราญนุสรณ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์