โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม (ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดตั้ง \"จุดบริการประชาชน\" และเตรียมกำลังพล อปพร. ในการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้ชื่อ \"สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด\" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ประจำจุดบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ (ป้อมตำรวจ) อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์