การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมครั้งแรก

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

           ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสงัด บูรณภัทธโชติ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดประชุมฯ ร่วมด้วยปลัดลัดดาวัลย์ เลิกนุช ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม และนางสุพรรณ พันธ์ประสิทธิกิจ ท้องถิ่นอำเภอเวียงชัย เข้าร่วมการประชุม ในการแนะนำ ชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยสภาฯได้ดำเนินการคัดเลือก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์