กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งพร้อมเครื่องสักการะ พร้อมสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และประดับธงชาติคู่อักษรพระนามาภิไธย ส.ท. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ตลอดเดือนมิถุนายน 2564

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์