กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองชุม ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ในระหว่างวันที่ 21 -30 มิถุนายน พ.ศ.2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์