“กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาด และประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการลงพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ ตลาดหมู่ที่ 2 บ้านเวียงแก้ว ตลาดหมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง ตลาดหมู่ที่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม และหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง ตามกิจกรรมมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าใช้บริการเข้า-ออกในพื้นที่

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์