“กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ร่วมกับ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมกับ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ได้ดำเนินการลงพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ บริเวณพื้นที่โรงเรียนฯ ตามกิจกรรมมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์