กิจกรรมการปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการเคลื่อนย้ายโครงหลังคา บริเวณสนามเปตองของโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ด้วยทางโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ได้ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลตำบลเมืองชุม ในการเตรียมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย 5951 เชียงราย จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการเคลื่อนย้ายโครงหลังคาบริเวณสนามเปตอง เพื่อสร้างความความปลอดภัยแก่บุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์