การปฏิบัติงานดำเนินการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ได้ขออนุเคราะห์ขอใช้รถบรรทุกน้ำ/รถเครน พร้อมพนักงานเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ ณ บริเวณซอย 1 บ้านยกเจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์