ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายกิตติ พวงอินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์