การปฏิบัติงานดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ภายในบริเวณวัดบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ภายในบริเวณวัดบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อ พี่ น้อง ประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดบ้านใหม่เจริญ

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์