การปฏิบัติงานดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ภายในบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในการดำเนินการตัดกิ่งไม้ภายในบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่ออาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตลอดจนสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อส่วนราชการ

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์