การปฏิบัติงานดำเนินการต้นไม้ล้มทับทางสัญจร บริเวณเส้นทางระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในการดำเนินการต้นไม้ล้มทับทางสัญจร บริเวณเส้นทางระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบข้างถนนเส้นทาง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์