การปฏิบัติงานดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในการดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ ณ บริเวณซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์