กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อโรคฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม ณ หอประชุมหมู่บ้าน และสถานที่วัด บริเวณอุโบสถ กุฎิ ศาลาอเนกประสงค์ ห้องน้ำ ตลอดจนคริสตจักรเวียงแก้ว ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์