การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 2,8,9,10,11

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,8,9,10,11 เรื่อง แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด เนื่องจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เกิดการชำรุด เพื่อการบริการและสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองชุม จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นจำนวน 9 จุด ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์