การปฏิบัติงานดำเนินการตัดหญ้า และล้างทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในการดำเนินการตัดหญ้าและล้างทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ในการเตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์