การเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 (วันแรกการสมัครฯ)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เป็นวันแรก โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์