กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดศูนย์แยกกักกันตัวในชุมชน (Community Isolation) (CI) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล (ค่ายลูกเสือดอนมูล) หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์