การปฏิบัติงานดำเนินการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับแจ้งหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ล้างท่อระบายน้ำที่อุดตัน พร้อมพนักงานเทศบาลฯ การนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม จึงได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่อุดตัน ณ บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์