คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมเวียงชัยสราญนุสรณ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์