ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์