การปฏิบัติงานดำเนินการล้างทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 8 บ้านยกเจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในการดำเนินการล้างทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 8 บ้านยกเจริญ เพื่อเตรียมจัดงานกฐินในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์