การปฏิบัติงานดำเนินการล้างทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ในการดำเนินการล้างทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว เพื่อเตรียมจัดงานกฐินในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์