ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายกิตติ พวงอินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์