การปฏิบัติงานดำเนินการล้างทำความสะอาด ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 1 บ้านดอนแก้ว อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้การดำเนินการล้างทำความสะอาด ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 1 บ้านดอนแก้ว เพื่อเตรียมจัดงานประกอบพิธียกช่อฟ้า ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์