การปฏิบัติงานดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 1 บ้านดอนแก้ว อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้การดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 1 บ้านดอนแก้ว เพื่อเตรียมจัดงานประกอบพิธียกช่อฟ้า ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์