การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง) (เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการรับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองชุม นำโดยท่านปลัดดาวัลย์ เลิกนุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมด้วย นางสุพรรณ พันธ์ประสิทธิกิจ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม , นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม และร.ต.อ.สุชาติ ชัยวงค์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการออกตรวจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามเขตเลือกตั้ง จำนวน 1 เขต รวม 4 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม การนี้ ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รวมผลคะแนน และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยมีผลคะแนนดังนี้ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์