ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล เพื่อควบคุมและป้องกันการบุกรุกการใช้พื้นที่สาธารณะโดยการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยลงตามพื้นที่หรือแหล่งน้ำ โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้เกิดความสกปรกน้ำเน่าเสียเป็นแหล่งกำเนินและอาหารของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นพาหนะนำโรคมาสู่คน

เทศบาลตำบลเมืองชุม จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบทั่วกัน

 

- เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองชุม : http://www.mueangchum.go.th

 

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์