การปฏิบัติงานสนับสนุนรถกระเช้าเทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ ในบริเวณโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้การดำเนินการสนับสนุนรถกระเช้าเทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในการป้องกันการเกิดอันตราย และสร้างความปลอดภัยแก่คุณครู และนักเรียน

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์