การปฏิบัติงานดำเนินการตัดกิ่งไม้พาดทับสายไฟฟ้า บริเวณซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้การดำเนินการตัดกิ่งไม้พาดทับสายไฟฟ้า บริเวณซอย 9 หมู่ 3 บ้านเวียงทอง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณพื้นที่โดยรอบ

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์