ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงาน “จุดบริการประชาชน” ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงาน “จุดบริการประชาชน” ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์