การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ฟรี)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 (เวลา 08.00 ถึงเวลา 12.00 น.) ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม พร้อมด้วยปลัดลัดดาวัลย์ เลิกนุช ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเมืองชุม เทศบาลตำบลเมืองชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้จัดแคมเปญของขวัญปีใหม่ สำหรับชาวตำบลเมืองชุม “บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพพี่น้องชาวตำบลเมืองชุม” แก่ประชาชนผู้ที่สนใจรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ฟรี) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์