เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (วันแรก) พร้อมด้วย ปลัดลัดดาวัลย์  เลิกนุช ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม และนายอธิมงคล ชุ่มมงคล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ร่วมกับมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงราย จุดอำเภอเวียงชัย โดยการนี้เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้มอบเครื่องดื่มแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด ศูนย์เทศบาลตำบลเมืองชุม และมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงราย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลฯ ณ บริเวณป้อมตำรวจ หมู่ 4 บ้านใหม่เจริญ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์