การปฏิบัติงานดำเนินการล้างทำความสะอาด ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้การดำเนินการล้างทำความสะอาด ภายในบริเวณโดยรอบวัดหมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์