การปฏิบัติงานดำเนินการตัดหญ้า ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้ดำเนินการตัดหญ้า ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์